Przesuwa na górę strony

Powiadomienia SMS o podatkach i opłatach lokalnych.

telefon komórkowy

Burmistrz Świecia informuje że w dniu 4 kwietnia 2022 roku został uruchomiony system powiadomień SMS. Powiadomienia SMS to nowa aplikacja, która pozwala na wysyłanie płatnikom podatków i opłat lokalnych wiadomości SMS z informacjami, dotyczącymi przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności lub też o braku wpłaty w terminie.

W chwili obecnej aplikacja korzysta z bazy telefonów udostępnionych przez podatników w momencie składania w Urzędzie Miejskim w Świeciu informacji na podatek od nieruchomości lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Osoby, które dotychczas nie otrzymały wiadomości powitalnej z systemu Powiadomień SMS mogą w każdej chwili złożyć taką dyspozycję w Urzędzie Miejskim w Świeciu pok. nr 2.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu podatków i opłat lokalnych pod nr telefonu 52 33 32 333 lub 52 33 32 334.

Autor: red. admin