Przesuwa na górę strony

PRZEDSIĘBIORCO-AKADEMIA GOZ ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają Przedsiębiorców do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Zależy nam na szerokim dotarciu do Przedsiębiorców z Państwa regionu. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz gospodarka niskoemisyjna są odpowiedzią na wymogi stawiane przez Unię Europejską, ale przede wszystkim to sposób na zrównoważony rozwój i dobry wizerunek firm.

Tematyka GOZ jest jeszcze mało rozpowszechniona. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z nadchodzących zmian, a dzięki naszemu projektowi mogą przygotować się do zielonej transformacji w 100% bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Akademia GOZ (https://akademiagoz.com.pl/)

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o Projekcje. Ponownie zwracamy się z prośbą o poinformowanie Przedsiębiorców za pośrednictwem Państwa strony internetowej lub innych kanałów komunikacji o spotkaniu informacyjnym.

W załączniku przesyłamy zaproszenie na spotkanie on-line dotyczące projektu z aktywnym hiperłączem oraz kilka słów o GOZ.

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO SPOTKANIA 13.06.2024 o godzinie 10:00

W przypadku pytań lub potrzeby innego formatu przesłanych plików zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem,

Zespół projektu „Akademia GOZ”

ul. Prosta 69 | 00-838 Warszawa
tel. +48 22 162 79 60 | 517 147 786

akademiagoz@adn.pl | www.akademiagoz.com.pl

Czy GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym dotyczy mojej firmy?
Za kilka lat raportowanie pozafinansowe będzie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Od 2026 roku DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zacznie obowiązywać także mniejsze firmy notowane na giełdzie oraz innych przedsiębiorstw.
Kontrahenci oczekują coraz więcej informacji związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym, czyli ESG?
Każdy dostawca produktów i usług jest wliczany w ślad węglowy przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania ESG. Warto zadać sobie pytanie: czy ślad węglowy naszej organizacji jest na tyle niski, że to nas będą wybierali? GOZ – Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie “weź – wyprodukuj – użyj – wyrzuć”. Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią, że na rynek będą trafiać produkty wysokiej jakości i trwałe.
Gospodarka niskoemisyjna, to gospodarka oparta na zmniejszeniu zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej) i wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Prowadzi to do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
W gospodarce niskoemisyjnej energia jest wytwarzana i zużywana w sposób efektywny przede wszystkim dzięki zastosowaniu: wydajnych rozwiązań energetycznych, proekologicznych innowacji technologicznych, czystej i odnawialnej energii.
Korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie:

Dodatkowe środki pieniężne – do 2027 roku środki w krajach UE na działania związane z GOZ;

Obniżenie kosztów operacyjnych;

Zmniejszenie ryzyka i zabezpieczenie przed niestabilnymi rynkami energii;

Poprawa reputacji marki oraz przyciąganie świadomych ekologicznie klientów i pracownic/pracowników;

Przygotowanie się na przyszłe przepisy dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw;

Wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi;

Wdrożenie zasad GOZ pomaga budować przewagę konkurencyjną. Wybór dostawców produktów i usług, którzy generują niższy ślad węglowy staje się koniecznością. Ma realny wpływ na koszty prowadzenia firmy.

Autor: red. admin

Źródła: