Przesuwa na górę strony

Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej

projekt ue

Dnia 10.09.2020 r. Gmina Świecie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne,  podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego  umowę na realizację projektu „Przedszkole naszą szansą- nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. 

Celem projektu jest utworzenie 50 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 8 oraz poprawę jakości kształcenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Projekt zakłada dofinansowanie wyposażenia przedszkola w jego rozbudowanej części  oraz kosztów funkcjonowania przez okres 12 miesięcy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 690 578,30 zł.

Dofinansowanie w ramach środków unijnych: 586 991,30 zł.

Wkład własny Gminy: 103 587,00 zł.

Informacja Burmistrza