Przesuwa na górę strony

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i UTO

Na fotografii widnieją hulajnogi elektryczne ustawione w porządku obok siebie.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców gminy Świecie o zagrożeniach stwarzanych przez osoby korzystające w sposób niezgodny z przepisami z hulajnóg elektrycznych przypominamy o obowiązkach dotyczących hulajnóg oraz konsekwencjach prawnych dla tych, którzy do przepisów wynikających z Ustawy Prawo o ruchu drogowym się nie stosują.

Jednocześnie informujemy o wzmożonych kontrolach Straży Miejskiej w Świeciu w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dla osób korzystających z hulajnóg elektrycznych

Więcej informacji

Autor: red. admin

Źródła: