Przesuwa na górę strony

Punkt Informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” w Gminie Świecie

“Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych,
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W Urzędzie Miejskim w Świeciu można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 11.00-16.00 i piątek w godzinach 8.00-13.00 w budynku urzędu (parter, pokój nr 5). Wizyty osobiste w punkcie odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (52) 33 32 336 lub mailowym: kwisniewska@swiecie.eu.

Wszystkie, aktualizowane na bieżąco informacje, dostępne są na stronie WFOŚiGW w Toruniu
oraz stronie programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec I kwartału 2024 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Świecie:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 520

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 314

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 5 955 190,72

loga Ministerstwa Klimatu