Przesuwa na górę strony

Punkt konsultacyjny Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Promyk”

obrazek przedstawia młodego człowieka rozrywającego kajdanki

Pandemia Covid – 19, sprzyja rozwojowi poczucia samotności, czy też odrzucenia. Dotychczasowe życie zmieniło się diametralnie. Spotkania ze znajomymi, wyjścia do kina, czy teatru, stały się niemożliwe.  Staliśmy się wręcz więźniami swoich domów, mieszkań.

Wiele osób nie było w stanie poradzić sobie z tak ogromną zmianą dotychczasowego stylu życia w związku z tym szukali innego rozwiązania, w którym poczuliby ulgę i ukojenie w codziennych trudnościach.

Najłatwiejszym i najszybciej dostępnym sposobem był niestety alkohol, który złudnie dawał poczucie wartości, bycia kimś. Nadawał życiu sens, który został utracony z chwilą lockdown’u.

Z uwagi na niepokojące informacje dotyczące wzrostu spożycia alkoholu przez mieszkańców gminy Świecie, powstał bezpłatny punkt konsultacyjny Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Promyk”.  Do punktu mogą zgłaszać się mieszkańcy gminy Świecie, zarówno osoby uzależnione od alkoholu jak i współuzależnione.

Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 12:30 – 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu przy ul. Hallera 11, pok. 39, tel. 601-140-661.

Punkt konsultacyjny finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu gminy Świecie, przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert Nr 2/2021 pn. „Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Autor: red. admin