Przesuwa na górę strony

Punkt zbiórki odpadów przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Świecie

Punkt zbiórki odpadów w Sulnówku

Nie każdy mieszkaniec powiatu ma świadomość, że punkt w Sulnówku nie jest dostępny dla wszystkich. Wynikają potem z tego nieporozumienia.

PSZOK w Sulnówku (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), to wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą się pozbyć niepotrzebnego sprzętu komputerowego, RTV i AGD, mebli, okien i drzwi oraz całej masy innych przedmiotów zalegających piwnice i strychy.

Można również dostarczyć odpady budowlane po remoncie domu czy mieszkania, ale nie więcej niż tonę rocznie od jednej nieruchomości (nie dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których usługa jest płatna).

Atutem jest to, że w PSZOK-u w Sulnówku nie trzeba płacić za każdy dostarczony stary telewizor czy opony. Dlaczego? Bo pośrednio mieszkańcy gminy Świecie płacą m.in. i za to uiszczając rachunki za wywóz i zagospodarowanie wszystkich odpadów spod swoich bloków czy domów jednorodzinnych. Dotyczy to jednak tylko mieszkańców gminy Świecie.

W ostatnim czasie przyjeżdża sporo mieszkańców innych gmin i są zdziwieni, że nie mogą skorzystać z naszego punktu. Dochodzi przy okazji do niemiłych sytuacji. Obowiązują na w tej kwestii przepisy. Poza tym każda gmina powinna mieć swój PSZOK, gdzie tamtejsi mieszkańcy mogą dostarczać odpady – wyjaśnia Tadeusz Werkowski, prezes spółki Eko-Wisła, która zarządza kompleksem unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku.

Pracownik Eko-Wisły ma prawo zażądać od osoby korzystającej z PSZOK-u dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świecie.

Potwierdzeniem zapłaty może być wydruk z banku, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub dokument o niezaleganiu z opłatami, który może uzyskać w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Chcielibyśmy uczulić na ten fakt mieszkańców innych gmin, aby uniknąć w przyszłości kolejnych nieporozumień – zaznacza prezes Eko-Wisły.

Punkt na składowisku w Sulnówku przyjmuje odpady od mieszkańców gminy Świecie we wtorki w godz. 7.30-17.00 i w soboty w godz. 7.30-12.00.

Autor: red. admin