Przesuwa na górę strony

Rozbudowa ulicy Cukrowników w Świeciu na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wodnej z budową sieci wodociągowej i odwodnienia

Rozbudowa ulicy Cukrowników w Świeciu na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wodnej z budową sieci wodociągowej i odwodnienia

W dniu 02 czerwca 2020 r.  zawarto umowę nr 55G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych między Gminą Świecie reprezentowaną przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące prace:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • podbudowy
  • nawierzchnie
  • roboty wykończeniowe
  • oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • elementy ulic
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • oświetlenie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 15.04.2020 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: 31.08.2020 r.

Koszt całkowity inwestycji: 1 037 144,89 zł

Wydatki kwalifikowalne: 994 221,31 zł

Wartość dofinansowania: 497 110,00 zł