Przesuwa na górę strony

Rozpoczęła się rewitalizacja terenu przy starym szpitalu

Remont przy starym szpitalu

Z punktu widzenia mieszkańców najważniejszą zmianą będzie wyrównanie i uporządkowanie całego terenu, co pozwoli znacząco zwiększyć liczbę miejsc parkingowych.

Kiepski stan nawierzchni i zbyt mała liczba miejsc do parkowania, to główne bolączki zgłaszane przez osoby korzystające z przychodni Wamap, odwiedzających bliskich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym Florencja w starym szpitalu czy też dowożących dzieci do Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

Roboty rozpoczęły się od oczyszczenia terenu. Kolejny etap przewiduje prace ziemne.

Jednym z kluczowych jej elementów będzie wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową – tłumaczy Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. – Ponadto w planie na najbliższy czas jest także zlikwidowanie starej studni głębinowej oraz rozbiórka hydroforni.

Potem wykonawca skupi się m.in. na modernizacji nawierzchni, wykonaniu nowych dróg dojazdowych oraz uporządkowaniu terenu parkowania pojazdów i stworzeniu nowych miejsc postojowych. Teren wokół szpitala zostanie utwardzony płytami betonowymi i polbrukiem.

Miasto zaplanowało także tereny zielone z trawą z roli oraz nasadzenia nowych krzewów i drzew. Teren będzie oświetlało 10 lamp ledowych.

Efekt tych działań mieszkańcy zobaczą pod koniec czerwca lub na początku lipca przyszłego roku, po zakończeniu wszystkich prac.

Inwestycję o wartości 1,7 mln zł realizuje Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia.

Autor: red. admin