Przesuwa na górę strony

Rozpoczynają się kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole szamb w gminie Świecie

We wrześniu rozpoczynają się pierwsze kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świecie.

W pierwszej kolejności kontrolerzy trafią do osób, które nie wywiązały się z obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających regularny wywóz nieczystości.

Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku wymusza na gminie stworzenie pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Pisma w tej sprawie kierowane są do wybranych mieszkańców gminy Świecie.

Listę stworzyliśmy porównując umowy na pobór wody z umowami na odbiór ścieków odprowadzanych do kanalizacji – wyjaśnia Ireneusz Gutowski z Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Wszyscy mieszkańcy, którzy w inny sposób pozbywają się ścieków niż poprzez kanalizację, zostali zobowiązani do przedstawienia w Urzędzie Miejskim w Świeciu umów na odbiór oraz rachunków za wywóz.

W przypadku szamb jest to minimum raz na cztery miesiące, a w przypadku domków letniskowych raz w roku. Natomiast  na usuwanie osadu z przydomowych oczyszczalni przynajmniej raz w roku – mówi Aleksandra Arczyńska-Lisek, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami.

Działania te mają ograniczać nielegalne pozbywanie się ścieków, co może powodować skażenie bakterią coli wód gruntowych lub zbiorników wodnych.  

Autor: red. admin