Przesuwa na górę strony

Rusza nabór wniosków do nowej listy mieszkaniowej

bryloczem, dom i klucz

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miejskiego w Świeciu informuje, że przeprowadzana jest aktualizacja złożonych wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/lokalu w najem socjalny z mieszkaniowego zasobu gminy Świecie, jak również sporządzona zostanie nowa lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego oraz lokalu w najem socjalny.

Przy sporządzaniu w/w list rozpatrzone zostaną wnioski złożone w Referacie Mieszkaniowym w terminie do 26 stycznia 2024 r.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w dniach od 08.01.2024 r. do 26.01.2024 r.:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.15 – 14.00,
  • wtorek w godz. 8.15 – 15.30

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mieszkaniowym Urzędu Miejskiego w Świeciu z siedzibą przy ul. Ciepłej 4 (pok. 2) tel. 52 33 24 280.

Autor: red. admin