Przesuwa na górę strony

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Świecie zachęca właścicieli zabytków do zapoznania się i wzięcia udziału w programie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

W ramach programu można wnioskować o udzielenie dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków (zgodnie z art. 8 i 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Szczegółową listę prac, na które można przeznaczyć dotację określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania.

Wartość dotacji może wynosić do 3 500 000,00 zł.

Chęć udziału można zgłosić do dnia 17.02.2023.

Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia w Zarządzeniu nr 1455/23 Burmistrza Świecia z dnia 16 stycznia 2023 oraz Zarządzeniu nr 1458/23 Burmistrza Świecia z dnia 24 stycznia 2023 (linki poniżej)

https://bip.swiecie.eu/zarzadzenie/7384/zarzadzenie-nr-1455-23

https://bip.swiecie.eu/zarzadzenie/7400/zarzadzenie-nr-1458-23

Lista rankingowa rekomendowanych wniosków, które gmina Świecie zgłosi do dofinansowania

Autor: red. admin