Przesuwa na górę strony

Stacja monitoringu powietrza w Świeciu

Świecie-stacja monitoringu powietrza

Starania gminy Świecie, dotyczące monitorowania jakości powietrza, zostały uwieńczone sukcesem.

Kilka lat starań, ale wreszcie jest pozytywna odpowiedź: przez cały 2023 rok w Świeciu działać będzie stacja monitoringu powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Stacja będzie wykonywać pomiary np. tlenków azotu, benzenu, pyłów PM10 i PM2,5.

Da nam to nie tylko dokładną ocenę rzeczywistej jakości powietrza, ale także pomoże uzyskać dane dotyczące możliwych przekroczeń tzw. poziomów informowania i alarmowania. Do tej pory w naszej gminie nie były prowadzone tego typu badania, a większość dostępnych danych bazowała na modelowaniu – wyjaśnia Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.

Fot. Sebastian Glaziński

Autor: red. admin