Przesuwa na górę strony

Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Zasady udzielania dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych określa Dział VII uchwały nr 46/24 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość dotacji:

  • budynki jednorodzinne: 550,00 zł za 1kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4.950,00 zł,
  • budynki wielorodzinne:
    • o 3 lokalach mieszkalnych: 5.000,00 zł,
    • powyżej 3 lokali mieszkalnych: 5.000,00 zł i 500,00 zł do każdego następnego lokalu mieszkalnego tego budynku.    

Procedura załatwienia sprawy

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Anita Lepper tel. 52 33 32 339