Przesuwa na górę strony

Zasady udzielania dotacji

Od 17 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska naturalnego.

Nowa zasada, która jest tożsama dla udzielenia każdego rodzaju dotacji to przede wszystkim konieczność zawarcia umowy przedwstępnej z Gminą.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chce się skorzystać z dofinansowania gminnego nie można przystąpić do realizacji zadania przed zawarciem umowy przedwstępnej o udzielenie dotacji z Gminą. Powyższy warunek determinuje ewentualne otrzymanie dofinansowania.

Procedura dotacji w czterech krokach:

  1. złóż wniosek przed przystąpieniem do realizacji zadania o udzielenie danej dotacji,
  2. podpisz umowę przedwstępną z Gminą,
  3. zrealizuj inwestycję,
  4. złóż wniosek o rozliczenie dotacji.