Przesuwa na górę strony

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – 2023

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU - 2023

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu towarzyszy hasło: „Potrzebujemy żywności, nie tytoniu”

Rekordowa liczba 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu zagrożenia brakiem żywności. Wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym
w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Wiele z tych krajów wykorzystuje duże obszary żyznej ziemi do uprawy tytoniu zamiast zdrowej żywności. Kraje uprawiające tytoń często borykają się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi wynikającymi z niekorzystnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych uprawy tytoniu. W wielu przypadkach waluty obce uzyskane z eksportu tytoniu
są wykorzystywane do importu żywności. Uprawa tytoniu powoduje zły stan zdrowia rolników i pracowników rolnych oraz nieodwracalną utratę cennych zasobów środowiska  w postaci źródeł wody, lasów, roślin i gatunków zwierząt.

Uprawa tytoniu szkodzi naszemu zdrowiu, zdrowiu rolników i zdrowiu planety. Przemysł tytoniowy blokuje próby zastąpienia uprawy tytoniu innymi uprawami, przyczyniając się do światowego kryzysu żywnościowego.

Globalna kampania 2023 ma na celu podniesienie świadomości na temat alternatywnej produkcji roślinnej i możliwości marketingowych dla plantatorów tytoniu oraz zachęcenie ich do zrównoważonych upraw rolniczych.

Uprawa i produkcja tytoniu pogłębia brak bezpieczeństwa żywnościowego:

  • Każdego roku na całym świecie około 3,5 miliona hektarów ziemi jest przekształcanych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie.
  • Uprawa tytoniu jest zasobochłonna i wymaga intensywnego stosowania pestycydów i nawozów, które przyczyniają się do degradacji gleby.
  • Ziemia wykorzystywana do uprawy tytoniu ma  mniejszą zdolność do innych upraw, ponieważ tytoń wyczerpuje żyzność gleby.

W porównaniu z innymi rodzajami działalności rolniczej, takimi jak uprawa kukurydzy, a nawet wypas zwierząt gospodarskich, uprawa tytoniu ma znacznie bardziej destrukcyjny wpływ na ekosystemy, ponieważ pola uprawne tytoniu
są bardziej podatne na pustynnienie.

Autor: red. admin