Przesuwa na górę strony

Świecie liderem rozwoju

Burmistrz i skarbnik gminy

Gmina Świecie to dobre miejsce do życia mieszkańców, otwierania firm i robienia interesów, jak wynika z rankingu.

W rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, w kategorii gmin miejsko-wiejskich Świecie zostało uznane za najbardziej wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim.

To ważna i bardzo wiarygodna ocena, bo pod uwagę wzięto wiele parametrów z różnych obszarów funkcjonowania gminy, od liczby oddanych mieszkań i wydatków na inwestycje po środki przeznaczone na oświatę i kulturę. To z pewnością powód do dużej satysfakcji – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas uroczystej gali, która odbyła się w Hotelu City w Bydgoszczy. Wśród gmin miejskich zwyciężył Radziejów, miejsko-wiejskich Świecie, a wśród wiejskich Osielsko.

Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Zestawienie powstaje ze współpracy z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy.

Celem zestawienia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa kujawsko-pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Twórcom rankingu zależy na tym, aby przeprowadzane przez nich analizy statystyczne stały się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Świecie wygrało nie tylko w kategorii gmin miejsko-wiejskich, ale zostało także uznane za lidera powiatu świeckiego.

Nie bez znaczenia jest fakt, że dane obejmują lata 2020-2022 – zwraca uwagę burmistrz Krzysztof Kułakowski. – Nie ma więc mowy o tym, że zdarzył się jeden lepszy rok i stąd tak wysoka ocena. To efekt naszych wieloletnich starań o to, aby gmina rozwijała się harmonijnie i aby nie zaniedbywać żadnego z obszarów życia społeczno-gospodarczego. Dziś to procentuje, jak widać po wynikach rankingu – argumentuje burmistrz Świecia.

Wybrane wskaźniki brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu:

 • średnie dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2020-2022
 • średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca
 • średnie wskaźniki zadłużenia gminy
 • środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi
 • liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolonym 2022/2023
 • wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
 • środki przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego
 • liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 osób
 • odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 • wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat
 • powierzchnia gminy objęta planem zagospodarowania przestrzennego

Autor: red. admin