Przesuwa na górę strony

Świecie zabiega o 160 milionów złotych na inwestycje

Orlik

W tym roku gmina Świecie złożyła 22 wnioski o dofinansowanie inwestycji na kwotę prawie 160 mln zł. Największy z nich dotyczy budowy mostu w Kozłowie. W grę wchodzi 122,5 mln zł.

Znaczna część inwestycji w gminie Świecie realizowanych jest dzięki dofinansowaniu z funduszy państwowych i Unii Europejskiej. Część spośród 22 złożonych w tym roku wniosków na blisko 160 mln zł jest już pozytywnie zatwierdzona, a niektóre inwestycje zrealizowane.

Jednak o efektach tych starań będzie można się przekonać dopiero w przyszłym roku. Wiąże się to nie tylko z czasem rozpatrywania poszczególnych wniosków, ale też z okresem niezbędnym na wykonanie projektu i rozstrzygnięcie przetargu. Szczególnie ten ostatni etap bywa przyczyną zmartwień samorządowców.

Ze szczególną troską spoglądamy na drogi – podkreśla Monika Budzowska, kierownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. – Ze wspominanych 160 mln zł wnioski dotyczące inwestycji drogowo-mostowych opiewają na kwotę 145 mln zł. Inwestycje związane z poprawą jakości życia mieszkańców wynoszą 17 mln zł, a ze sportem 500 tys. zł.

Taki rozkład akcentów nie do końca jest odzwierciedleniem preferencji samorządu. Wynika on raczej z wytycznych rządowych.

Są działy, na których wsparcie państwo przeznacza ogromne środki i takie, w których dofinansowanie jest stosunkowo niewielkie. Na pewno łatwiej otrzymać 10 mln zł na remont drogi, niż na remont stadionu czy domu kultury – przyznaje Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Lwia część ze 160 mln zł, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie, przypada na budowę mostu na Wdzie – aż 122,5 mln zł. Chodzi o stworzenie alternatywy dla drogi na zaporze w Kozłowie. Nowy most ulokowany byłby w jej niedalekim sąsiedztwie.

Budowa mostu to część większej inwestycji, wiążącej się z powstaniem małej obwodnicy z Kozłowa do strefy inwestycyjnej Vistula Park II w Sulnowie.

Pozwoliłoby to lepiej skomunikować Vistulę z trasą wojewódzką Świecie-Tuchola i ekspresową S5 oraz z drogą krajową nr 91 – wyjaśnia Krzysztof Kułakowski.

Najwięcej tegorocznych wniosków złożono na inwestycje, które mogą być finansowane w ramach środków z państwowego programu Polski Ład.

Trzy wnioski, które będą rozpatrzone dopiero w połowie przyszłego roku, złożono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na orlik przy SP nr 8 złożono wnioski do dwóch programów.

Inwestycja polegać będzie m.in. na wymianie sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku do gry w piłkę nożną, naprawie podbudowy boiska, odwodnieniu, wymianie oświetlenia, instalacji monitoringu oraz konserwacji i przeczyszczeniu kanalizacji deszczowej.

Poniżej lista inwestycji i kwoty, na których sfinansowanie złożyła w tym roku wnioski gmina Świecie.

1. Remont boiska Orlik przy SP 8 – 251.385,00 zł i 254.633,00 zł

2. Montaż windy w budynku USC oraz zakup pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących – 230.668,07 zł

3. Modernizacja przejść dla pieszych oraz budowa miasteczka rowerowego – 161.508,78 zł

4. Budowa mieszkań chronionych – 5.442.493,98 zł

5. Doposażenie OSP Sulnówko w sprzęt do ratowania życia – 29.627,13 zł

6. Doposażenie OSP Przechowo w sprzęt do ratowania życia – 24.977,50 zł

7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Świecie – 4.655.000,00 zł i 1.999.984,00 zł

8. Rozbudowa składowiska odpadów w Sulnówku – 5.000.000,00 zł

9. Budowa przeprawy mostowej w Kozłowie – 122.500.000,00 zł

10. Budowa dróg na terenach Vistula I i II – 7.713.874,00 zł

11. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu LZS Tęcza Wiąg – 5.000,00 zł

12. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu LZS Wisła Gruczno – 4.976,90 zł

13. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu LZS Strażak Przechowo – 4.935,00 zł

14. Budowa placu zabaw w Sulnówku – 103.541,00 zł

15. Budowa ulic: Bratkowa, Stokrotkowa, Tulipanowa w Sulnowie – 1.406.428,00 zł

16. Budowa ulic: Słoneczna, Strumykowa w Grucznie – 919.456,00 zł

17. Budowa ulicy Działkowców i dwóch rond – 10.590.142,00 zł

18. Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie – 40.000,00 zł

19. Budowa drogi dojazdowej w Morsku – 180.000,00 zł

20. Przebudowa drogi w Czaplach – 85.961,70 zł

Autor: red. admin