Przesuwa na górę strony

Tak zmieniał się świecki zamek w ciągu minionych czterech lat [zdjęcia]

Za nami dwa pierwsze etapy przebudowy świeckiego zamku. W tym roku powinna zostać wybrana firma, która podejmie się trzeciego etapu przewidującego powstanie dwuspadowego dachu. 
Przebudowa zamku krzyżackiego w Świeciu rozpoczęła się w kwietniu 2020 r. Pierwszy etap obejmował remont piwnic skrzydła wschodniego i północnego, odtworzenie gwiaździstych sklepień nad kaplicą i kapitularzem oraz odbudowę ścian między nimi.
Zamontowano również kręcone schody prowadzące na wieżę. Powstał też szyb windy.
Szczególne wrażenie robią, misternie odtworzone, sklepienia. Za sprawą nowego stropu, który został przykryty wspomnianymi sklepieniami, pojawił się kolejny poziom z dwiema nowymi salami. 
Prawdziwą metamorfozę przeszły też podziemia. Dzięki betonowej kopule na dziedzińcu udało się zatrzymać proces przenikania wody do piwnic. Wyrządziła ona duże szkody w sklepieniach, które na szczęście udało się naprawić.
W ramach drugiego etapu przebudowy przeprowadzono dalszą renowację murów wewnątrz zamku, wzmocniono wał prowadzący do warowni oraz wykonano prace na dziedzińcu.
Dzięki tym ostatnim udało się w pełni potwierdzić przypuszczenia na temat faktycznego kształtu zamku w średniowieczu.
W czasie remontu dziedzińca odtworzono linię wskazującą obrys pozostałych skrzydeł zamku. Dzięki temu łatwiej będzie sobie wyobrazić, jak wyglądał on przed kilkuset laty.
Za drugi etap przebudowy zamku w Świeciu, podobnie jak w przypadku pierwszego, odpowiadała  bydgoska firma Kontbud.
Dotychczasowy koszt rewitalizacji zamku wyniósł ponad 13 mln zł. Pokryto je z budżetu gminy i z funduszy unijnych. Poniżej prezentujemy galerię prezentującą poszczególne etapy prac.

Plany projektu: ” Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury przez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku Krzyżackiego w Świeciu”

Autor: red. admin