Przesuwa na górę strony

XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

trzy dziewczynki stoja z uniesionymoi rękoma na płycie boiska piłkarskiego, mają ubrane rękawice bokserskie

Gmina Świecie po kilkuletniej przerwie przystąpiła do Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który odbył się w dniach 13-19 września 2022 r.  

Do rywalizacji w turnieju zostały zgłoszone zajęcia sportowe wybranych klubów sportowych, które wyraziły zgodę na dołączenie do zajęć, zajęcia na Orliku oraz działania Szkolnego Związku Sportowego.   

Ogólnopolskim organizatorem XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW) przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Głównymi celami są:
Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej.
Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych.
Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy.
Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

plakat promujacy XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Autor: red. admin