Przesuwa na górę strony

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

domek z klocków stojący na trawniku

od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

WAŻNE INFORMACJE!

  • od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • 12 miesięcy na złożenie deklaracji w przypadku budynków istniejących,
  • 14 dni na złożenie deklaracji od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych budynków.

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu (opcjonalnie),
  • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu (opcjonalnie).

Sposoby składania deklaracji do CEEB:

  • forma elektroniczna z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję- Projekt ZONE ,
  • forma papierowa – wypełniony dokument wysłać listem lub złożyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Świeciu (dotyczy nieruchomości położonych na terenie gminy Świecie).

Pobierz deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw

Dodatkowe informacje dostępne są na stornie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Autor: red. admin