Przesuwa na górę strony

Wigilijne spotkanie druhów OSP z gminy Świecie

Druhowie z gminy Świecie

Druhowie reprezentujący wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Świecie wzięli udział w środowym spotkaniu świąteczno-noworocznym, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Jak zawsze przy tej okazji, podzielono się opłatkiem i podsumowano kończący się rok.

Podczas środowego spotkania w Urzędzie Miejskim w Świeciu sprawozdanie podsumowujące mijający rok przedstawił Jarosław Ligmanowski, komendant miejsko-gminnego związku OSP. W kończącym się roku na terenie gminy Świecie odnotowano 375 zdarzeń.

W stosunku do poprzedniego roku jest to spadek o 199 interwencji – podkreślał komendant.

W 225 przypadkach pomoc niosły jednostki OSP z gminy Świecie, co daje 60 proc. wszystkich zdarzeń w gminie.  Najczęściej wyjeżdżały wozy OSP Przechowo – 77 razy, OSP Ratownik – 70, OSP Gruczno – 27, OSP Wiąg – 23 i OSP – Sulnówko – 23 razy.

W ośmiu jednostkach OSP funkcjonujących na terenie gminy Świecie zrzeszonych jest łącznie 289 strażaków ochotników, z czego uprawnionych do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 141.

Bieżący rok był czasem intensywnych szkoleń. Z ważniejszych ćwiczeń warto wymienić te w firmie Bart zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz w komorze ogniowej przygotowane przez OSP Dziki.

Jarosław Ligmanowski akcentował też dobrą współpracę z Lokalną Grupą Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W ramach zatwierdzonego projektu zorganizowano ćwiczenia dla ponad 150 druhów z całego powiatu. 

Poza podstawową działalnością, w mijającym roku strażacy uczestniczyli w różnego rodzaju pogadankach, pokazach i zabezpieczeniach imprez kulturalnych i sportowych.

Głos zabrał także burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski, który mówił o postępach prac przy budowie nowego garażu dla OSP Przechowo. Była też mowa o nowym wozie, na który czekają druhowie z OSP Wiąg.  

Na terenie gminy Świecie działa 8 jednostek OSP: w Drozdowie, Dzikach, Grucznie, Przechowie, Sulnówku, Wiągu oraz w Świeciu: Ratownik i OSP Świecie.

W uroczystości uczestniczyli też Tadeusz Pogoda, radny województwa, Franciszek Koszowski, wicestarosta świecki, Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia i Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu reprezentował st. bryg. Andrzej Rafalski.

Autor: red. admin