Przesuwa na górę strony

Wspólne oświadczenie trzech burmistrzów / Спільна заява трьох мерів

Herb Świecia i flaga Ukrainy

Pod wpływem aktualnych wydarzeń na Ukrainie burmistrzowie zaprzyjaźnionych miast Bar-sur-Aube we Francji, Świecia oraz Gernsheim w Niemczech, panowie Philippe Borde, Krzysztof Kułakowski i Peter Burger wspólnie oświadczają:

Należy potępić niedawny atak na Ukrainę. Narusza on terytorialną niezależność niepodległego kraju i ignoruje fundamentalne zasady pokojowej międzynarodowej współpracy.

Deklarujemy naszą solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami uczestnicząc w ich cierpieniu i strachu.

Opowiadamy się po stronie tych, którzy nie tolerują bezprawia, opowiadają się przeciwko agresji i walczą o wolność, demokrację i prawa człowieka.

Naszą solidarność okazujemy także Rosjankom i Rosjanom, którzy w ostatnich dniach demonstrują za obroną praw człowieka i prawa międzynarodowego oraz pokojowym współistnieniem narodów, jak również narażają się odważnie na polityczne prześladowanie we własnym kraju.    

Sprzeciwiamy się tym wszystkim, którzy traktują wojnę jako legalny środek do osiągnięcia politycznych celów, którzy poprzez forsowanie swoich własnych interesów pozbawiają swoich bliźnich wolności i podstawowych praw oraz dyskryminują innych pod względem kulturalnym, językowym czy społecznym.

Atak na Ukrainę jest także atakiem na wszystkie wartości, które łączą nas we wspólnej Europie.

W tym sensie odnawiamy naszą wspólną deklarację za zachowaniem pokoju, zapewnieniem wolności i praworządności, poszanowaniem kulturalnej i językowej różnorodności oraz zahamowaniem dyskryminacji. Naszym celem jest zachowanie społecznej sprawiedliwości i stworzenie oraz utrzymanie dopiero co osiągniętego dobrobytu.

Kieruje nami przekonanie, iż przyszłość Europy może być kształtowana wyłącznie na podstawie wzajemnego zrozumienia i pokojowego współistnienia. Z tychże powodów wzywamy obywatelki i obywateli naszych miast do tego, aby w obliczu aktualnych wojennych wydarzeń w Europie przyłączyli się do tego wezwania i opowiedzieli się odważnie za pokojem, wolnością i demokracją.

2 marca 2022

Philippe Borde                      Krzysztof Kułakowski                Peter Burger
Bar-sur-Aube                                  Świecie                               Gernsheim

У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні мери дружніх міст Бар-сюр-Об у Франції, Свєце в Польщі та Гернсгайма у Німеччині, панове Філіп Борде, Кшиштоф Кулаковський та Петер Бургер спільно заявляють:

Нещодавній напад на Україну слід засудити. Це порушує територіальну цілісність незалежної країни та ігнорує фундаментальні принципи мирного міжнародного співробітництва.

Ми заявляємо про нашу солідарність щодо українського народу, співчуваючи у їхніх переживаннях та стражданнях.

Ми стоїмо на боці тих, хто не терпить беззаконня, хто проти агресії, хто бореться за свободу, демократію та права людини.

Ми також демонструємо свою солідарність щодо російського народу, який останніми днями демонстрував протест та виступав на захист прав людини та міжнародного права, а також за мирне співіснування націй, і який сміливо ризикував політичним переслідуванням у власній країні.

Ми проти всіх тих, хто ставиться до війни, як до законного засобу досягнення політичних цілей, хто, просуваючи власні інтереси, позбавляє своїх ближніх свобод і основних прав, дискримінує інших у культурному, мовному та соціальному плані.

Напад на Україну – це також атака на всі цінності, які об’єднують нас у нашій спільній Європі.

У цьому сенсі ми поновлюємо нашу спільну декларацію про збереження миру, свободи та верховенства права, повагу до культурного та мовного розмаїття та запобігання дискримінації. Наша мета — зберегти соціальну справедливість і створити й підтримувати процвітання, якого ми щойно досягли.

Ми впевнені, що майбутнє Європи можна формувати лише на основі взаєморозуміння та мирного співіснування. Тому ми закликаємо жителів наших міст приєднатися до цього заклику перед обличчям нинішніх воєнних подій у Європі та сміливо відстоювати мир, свободу та демократію.

2 березня 2022

Philippe Borde                       Krzysztof Kułakowski                 Peter Burger
Bar-sur-Aube                                  Świecie                                 Gernsheim

Autor: red. admin