Przesuwa na górę strony

Wybrano składy komisji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

Najważniejszymi punktami drugiej sesji nowej Rady Miejskiej w Świeciu było ustalenie składów dziewięciu komisji. Po raz kolejny nie udało się zaprzysiąc dwóch radnych.

Rada Miejska w Świeciu wciąż pracuje w niepełnym składzie. Po raz kolejny nie udało się zaprzysiąc dwóch radnych. W przypadku Zbigniewa Rydziela przesądziła o tym nieobecność związana z chorobą, a u Tomasza Stannego (zastąpi Sławomira Siemaszko, który złożył mandat po tym, jak został zastępcą burmistrza) – brak dokumentów z Państwowej Komisji Wyborczej potwierdzających wybór na radnego.

Brak tych radnych nie był jednak przeszkodą w ustaleniu składów dziewięciu komisji.


Komisja Rewizyjna
1. Marta Suchomska – przewodnicząca
2. Jan Chudzinski
3. Fabian Gaweł
4. Leszek Piotrowski 
5. Ariel Stawski
  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
1. Jerzy Sobotka – przewodniczący 
2. Maciej Kaczmarek 
3. Ariel Stawski
  
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich 
1. Sebastian Glaziński
2. Marek Sikorski
3. Marta Suchomska

Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej 
1. Grażyna Styczeń –  przewodnicząca 
2. Waldemar Chudy
3. Jerzy Wójcik 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
1. Jan Chudzinski – przewodniczący 
2. Maciej Kaczmarek
3. Krzysztof Piątkowski
4. Jan Pietrzak
5. Marek Sikorski

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej 
1. Waldemar Chudy – przewodniczący 
2. Adrianna Balewska
3. Fabian Gaweł
4. Ariel Stawski
5. Tomasz Szamocki

Komisja Oświaty i Kultury 
1. Sebastian Glaziński – przewodniczący 
2. Adrianna Balewska
3. Grażyna Styczeń

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 
1. Krzysztof Piątkowski – przewodniczący 
2. Sebastian Glaziński
3. Przemysław Linder
4. Leszek Piotrowski
5. Marcin Sarnecki
6. Marek Sikorski
7. Marta Suchomska
8. Dariusz Woźniak

Komisja Rolnictwa
1. Waldemar Chudy 
3. Jan Chudzinski
4. Jan Pietrzak
5. Jerzy Sobotka

Autor: red. admin