Przesuwa na górę strony

Zadłużenie gminy na niskim poziomie

Zadłużenie gminy

- Konsekwentnie trzymamy się zasady, aby unikać nadmiernego zadłużenia. Pożyczki i kredyty prędzej czy później trzeba spłacić, co pośrednio obciąża też mieszkańców. Dlatego traktujemy to jako ostateczność – zaznacza Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Na koniec 2022 r. gmina Świecie miała niewielkie zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu. Wynosiło no nieco ponad 6 mln zł, co w stosunku do uzyskanych dochodów daje wskaźnik 2,5%.

Wysokość rat pożyczek i kredytów przypadających corocznie do spłaty to niecałe 3 mln zł oraz odsetki w kwocie 354 tys. zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 1,83% przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku zadłużenia obliczonego dla gminy Świecie na poziomie 22,46%.

Warto zaznaczyć, że w 2022 r. gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek, bo wolne środki oraz uzyskane dochody budżetowe dały możliwość sfinansowania zaplanowanych zadań – podkreśla burmistrz Krzysztof Kułakowski.

Autor: red. admin