Przesuwa na górę strony

Zaproszenie do składania ofert w ramach konkursu pn.: “Wzajemnie potrzebni”

logo z napisem Wzajemnie Poterzbni

W ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zapraszamy do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie ofert.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie działań na terenie gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, gmin miejskich do 120 tys. mieszkańców oraz ich związków w celu utworzenia Społecznych Agencji Najmu na ich terenie. Dzięki planowanym działaniom samorządy lokalne mogą zwiększyć ofertę mieszkaniową, bez ponoszenia wydatków na budowę nowych mieszkań.  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje pozarządowe, gotowe do podjęcia działań m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.
Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.
Ponadto podczas trwania konkursu Operator konkursu zrealizuje 4 bezpłatne webinary edukacyjno-informacyjne w celu wprowadzenia w tematykę zadania publicznego i wyjaśnienia najważniejszych zasad udziału w otwartym konkursie ofert. Terminy webinarów oraz zapisy poprzez formularz na stronie internetowej: wzajemniepotrzebni.pl

Zostaną przeprowadzone również bezpłatne szkolenia w zakresie: tworzenia i prowadzenia Społecznych Agencji Najmem oraz zarządzania najmem. Szkolenia odbędą się w przystępnej formule online, z możliwością zadawania pytań i konsultowania pojawiających się niejasności. O terminach szkoleń poinformujemy wkrótce.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na naszej stronie internetowej: wzajemniepotrzebni.pl

Operator konkursu:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides
Niecała 4/5a 20-080 Lublin

Autor: red. admin