Przesuwa na górę strony

Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów w programie FEnIKS

W związku z realizacją projektu pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/23 informuję, że na stronie internetowej https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/ funkcjonuje mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z realizacją projektu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

#FunduszeEU

Autor: red. admin