Przesuwa na górę strony

Zmieniły się zasady odbioru niektórych odpadów w PSZOK w Sulnówku

Punkt odbioru odpadów w Sulnówku

Wprowadzono limity dla niektórych typów odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Świecie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Dotyczą one gruzu i opon.

Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu, regulująca pracę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wprowadza niewielką zmianę odnośnie rocznego limitu przyjęcia odpadów z danej nieruchomości. W przypadku gruzu i elementów rozbiórkowych jest to 1 tona, a zużytych opon 8 sztuk.

To oznacza, że w przypadku tego asortymentu pracownicy Eko-Wisły będą ważyć odpady lub w przypadku opon, liczyć je i odnotowywać te dane.

W przypadku typowego remontu mieszkania trudno jest zgromadzić więcej niż tonę odpadów – argumentuje Aleksandra Arczyńska-Lisek, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świeciu. – Tak więc większość osób nawet nie zauważy tego ograniczenia. To samo dotyczy opon, których nikt przecież nie zmienia co sezon na nowe. Nawet w przypadku dwóch samochodów w rodzinie, nie stanowi to większego problemu.

Czemu zatem mają służyć te limity? Z opłatami będą musiały się liczyć mniejsze firmy prowadzące działalność remontowo-budowlaną, które do tej pory pozbywały się odpadów unikając opłat. Teraz będą musiały je ponosić zgodnie z obowiązującą tabelą. Podobnie rzecz ma się w przypadku opon.

Pewnym novum jest także odbiór tzw. gabarytów, którymi zwykle są stare meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Można je dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportującego odpady pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie prowadzącego PSZOK.

Mieszkaniec może dokonać powiadomienia telefonicznego pod numerem tel. 52 33 01 980, na adres mailowy biuro@ekowisla.pl albo osobiście w biurze obsługi klienta spółki w Sulnówku.

Należy również  pamiętać o tym, że pracownik Eko-Wisły ma prawo zażądać od dostawcy odpadów do PSZOK dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świecie. W przypadku wspomnianych wcześniej odpadów limitowanych pracownik zażąda dodatkowo podania imienia i nazwiska oraz danych adresowych.

Potwierdzeniem zapłaty może być wydruk z banku, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub dokument, który może uzyskać w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu – wyjaśnia Aleksandra Arczyńska-Lisek.

Punkt na składowisku w Sulnówku przyjmuje odpady od mieszkańców gminy Świecie w każdy wtorek w godz. 7.30-17.00 i w soboty w godz. 7.30-12.00.

Autor: red. admin