Przesuwa na górę strony

Zwiedzanie zamku również w niedziele

Dobra wiadomość. Z racji ogromnego zainteresowania zwiedzających, otwieramy zamek również w kolejne niedziele.

Zwiedzanie zamku dla turystów indywidualnych odbywa się jedynie z przewodnikiem, w grupach do 25 osób (taras wieży głównej do 15 osób), o określonych godzinach: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 – limit 50 osób na godzinę.

Początek trasy zwiedzania na dziedzińcu.

Bilety do nabycia w kasie zamku.

Cennik:
bilet normalny – 10 zł
bilet ulgowy – 5 zł
bilet rodzinny – 25 zł

Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 7, pilotom i przewodnikom grupy zorganizowanej, przewodnikom PTTK, pracownikom muzeów, osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych, Honorowym Dawcom Krwi, kombatantom i weteranom.

Bilety ulgowe przysługują dzieciom od lat 7, uczniom szkół do lat 19 oraz studentom do 24 roku życia; opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, grup dzieci i młodzieży (1 opiekun grupy 10-cio osobowej wchodzi bezpłatnie); emerytom, rencistom i osobom powyżej 65 roku życia, posiadaczom Świeckiej Karty Seniora. Zakup biletu ulgowego jest uzależniony od uprzedniego okazania ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.

W cenie biletu przewodnik w języku polskim.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian godzin zwiedzania.

Fot. Marcin Saldat

Autor: red. admin