Przesuwa na górę strony

Życzenia Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek – to etos, który towarzyszy strażakom w ich ciężkiej, często niebezpiecznej pracy. Bycie strażakiem to nie tylko służba. To także powołanie. Trudno znaleźć słowa uznania dla Waszego poświęcenia.

Dzięki Wam mieszkańcy czują się bezpieczniejsi, bo wiedzą, że zawsze można na Was liczyć, a wielu zawdzięcza Wam swoje życie i zdrowie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim Wam, a w szczególności druhom z Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Świecie, głębokie wyrazy szacunku i wdzięczności.

Jerzy Wójcik                                                         Krzysztof Kułakowski
Przewodniczący Rady Miejskiej    
                     Burmistrz Świecia

Autor: red. admin