Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 15 marca 2021

ŻYJ SPORTEM – zdobądź mikrodotację i zrealizuj swój pomysł

ŻYJ SPORTEM - zdobądź mikrodotację i zrealizuj swój pomysł

Masz pomysł na fajne działania sportowo-rekreacyjne, ale boisz się, że brakuje ci doświadczenia, środków finansowych i zaplecza?

Od 15 do 28 marca można składać wnioski do czwartej edycji programu „Żyj sportem” 2021, na dofinansowanie inicjatywy sportowo-rekreacyjnej.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności Gminy Świecie do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze SPORTU.

Inicjatywy muszą spełniać minimum jeden z poniższych wymogów:

1. Kreowanie zachowań prozdrowotnych  różnych grup wiekowych,  środowiskowych i zawodowych, uwzględniających potrzeby osób z problemami zdrowotnymi,  w szczególności osób  z otyłością i nadwagą.

2. Działania stymulujące do wzrostu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i grup objętych szczególną formą rehabilitacji poprzez różnorodne  formy aktywności fizycznej.

3. Tworzenie stałych aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia rodziców z dziećmi.

4. Działania sportowe, rekreacyjne i turystyczne realizowane w gminie Świecie, a w szczególności na terenie objętym projektem rewitalizacji w „LPR miasta Świecie na lata 2017-2023”.*

Partnerem programu jest Mondi Świecie S.A.

Regulamin dostępny na stronie: www.sportwswieciu.pl

Żyj sportem