Przesuwa na górę strony

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia – “Nasza planeta, nasze zdrowie”

Światowy Dzień Zdrowia, plakat

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia jest: „Nasza planeta, nasze zdrowie”. W związku z pandemią, zanieczyszczeniem środowiska, nasilających się chorób Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca szczególną uwagę na działania niezbędne do utrzymania zdrowia ludzi i planety.

Nasza planeta, nasze zdrowie

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarka koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu? Gdzie miasta są przyjazne do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

Zanieczyszczona planeta, wciąż rosnąca liczba chorób takich jak nowotwory, astma, choroby serca nadały kierunek dla Światowego Dnia Zdrowia 2022, który ma na celu skupić globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety oraz wspierać ruch na rzecz tworzenia społeczeństw koncentrujących się na dobrym samopoczuciu.   

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można byłoby uniknąć. Chodzi głównie o kryzys klimatyczny, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny. Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. W coraz cieplejszym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gleb i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi wpływając na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór,
 a także trafiły do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społecznych i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych społeczeństw dobrobytu zobowiązanego do osiągnięcia sprawiedliwego stanu zdrowia teraz
i dla przyszłych pokoleń bez naruszania ograniczeń ekologicznych. Obecny model gospodarki prowadzi do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy, przy zbyt wielu ludziach wciąż żyjących w ubóstwie
i niestabilności. Gospodarka dobrobytu ma na celu dobro człowieka, równość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Cele te przekładają się na długoterminowe inwestycje, budżety dobrobytu, ochronę socjalną oraz strategie prawne i podatkowe. Przerwanie cyklu destrukcji planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reformy korporacyjnej i wsparcia jednostek oraz zachęcania ich do dokonywania zdrowych wyborów.

Osoby fizyczne:
Podziel się swoją historią: nasza planeta, nasze zdrowie.
Podnieś głos i domagaj się działań na rzecz klimatu, aby chronić swoje zdrowie.

Działaj, inspiruj innych – dołącz do naszego pięciopunktowego planu:
Chodź lub pedałuj do pracy przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Wybierz transport publiczny.
Zmiana na dostawcę energii odnawialnej; nie ogrzewaj pomieszczeń powyżej 21,5°C; wyłącz światło, gdy nie ma nikogo w pokoju.
Kupuj świeże artykuły spożywcze od lokalnych producentów i unikaj wysoko przetworzonej żywności i napojów.
Tytoń to zabójca i truciciel. Przestań spożywać tytoń.
Kupuj mniej plastiku; używaj toreb spożywczych nadających się do recyklingu.

Wskazówki sprzyjające utrzymaniu naszego zdrowia i naszej planety

Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powodując choroby, takie jak rak, astma, choroby serca i choroby przenoszone przez komary, takie jak denga. Nasza planeta, nasze zdrowie: oczyść nasze powietrze, wodę i żywność. Spalanie paliw kopalnych, takich jak ropa, węgiel i gaz ziemny, powoduje zanieczyszczenie powietrza.
Dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Przestań spalać paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny. 3,6 miliarda ludzi na całym świecie nie ma bezpiecznych toalet. Nieoczyszczone ludzkie odpady degradują ekosystemy i ludzkie zdrowie. 2 miliardom ludzi na całym świecie brakuje bezpiecznej wody pitnej. Chroń źródła wody, zapobiegając przedostawaniu się ścieków, odpadów i chemikaliów do naszych jezior, rzek lub wód gruntowych.
Co roku 829 000 ludzi umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew, aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość czystego powietrza, którym oddychamy. Tytoń zabija. Uprawa tytoniu szkodzi planecie. Utrzymuj swoje środowisko wolne od tytoniu. Rosnące temperatury i powodzie spowodowane zmianami klimatycznymi zwiększają ryzyko zarażenia gorączką denga dodatkowe 2 miliardy ludzi. Zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu może nasilać choroby układu oddechowego, zwłaszcza astmę. Dobrze zaplanowane systemy transportu publicznego, w tym bezpieczne chodzenie i jazda na rowerze, mogą poprawić jakość powietrza, złagodzić zmiany klimatyczne i zapewnić dodatkowe korzyści zdrowotne.

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022

Autor: red. admin