Przesuwa na górę strony

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie

Złączone ręce na tle nieba

Od 1 do 31 lipca 2021 r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2022 r.

Zasady zgłaszania projektów pozostają takie same, jak w ubiegłym roku, określone zostały w  Uchwale Nr 85/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 lipca 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki są dostępne na stronie www.budzetobywatelski.swiecie.eu.

Wnioski na formularzu zgłoszeniowym wraz z pozostałymi załącznikami należy składać do Urzędu Miejskiego w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców lub na e-mail: urząd.miejski@swiecie.eu oraz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie.

Do 30 sierpnia 2021 roku zostaną opublikowane zaakceptowane projekty zadań.

Autor: red. admin