Przesuwa na górę strony

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski

Podczas sesji Rady Miejskiej w Świeciu, która odbyła się 30 czerwca, udzielono poparcia dla działań burmistrza w 2020 r.

Radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania za działalność w ubiegłym roku. Za głosowało 13 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się.

Przy 16 glosach za i 2 wstrzymujących, Rada Miejska udzieliła również absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Kułakowskiemu za właściwą realizację budżetu gminy w 2020 r.

Ubiegły rok nie należał do łatwych. Upłynął w cieniu koronawirusa, co rodziło również obawy o stabilność finansów publicznych. Mimo to przeprowadziliśmy szereg inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa – podsumowuje Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Autor: red. admin