Przesuwa na górę strony

Burmistrz i Rada Miejska w Świeciu rozpoczęli dziś nową kadencję

Burmistrz i sekretarz gminy

Dziś odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Świeciu. Burmistrz Krzysztof Kułakowski oficjalnie zaprezentował też swoich najbliższych współpracowników. W tej kadencji będzie miał dwóch zastępców.

Porządek obrad wtorkowej sesji był bardzo krótki. Po odebraniu zaświadczeń o wyborze na radnych oraz burmistrza Świecia, złożono ślubowanie. Po tej ceremonii radni zyskali pełne prawo do sprawowania mandatu zdobytego w kwietniowych wyborach.  

Pierwsze głosowanie było związane z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu. Zgłoszono tylko jednego kandydata, Jerzego Wójcika, który prowadził już obrady jako radny senior. W tajnym głosowaniu uzyskał 13 głosów “za”. Pięć osób było przeciwko, jedna się wstrzymała.

Kolejny wybór dotyczył zastępcy przewodniczącego. Radny Sebastian Glaziński z Koalicji Obywatelskiej zaproponował Marcina Sarneckiego również z KO. Nie miał on kontrkandydata. Zagłosowało na niego 12 radnych. Sześciu było przeciwko, a jedna osoba się wstrzymała.

Podczas sesji burmistrz Świecia oficjalnie zaprezentował swoich nowych zastępców. Będą to Marta Karolczak, dotychczasowy kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz radny Sławomir Siemaszko. Jego miejsce w radzie zajmie Tomasz Stanny.

Wśród gości biorących udział w obradach znalazł się m.in. dotychczasowy zastępca burmistrza Świecia, Paweł Knapik. W miniony poniedziałek wybrano go na starostę świeckiego. Podczas krótkich wystąpień burmistrz i starosta zapewnili o dobrej współpracy przez najbliższe pięć lat.

Poniżej skład nowej Rady Miejskiej w Świeciu.

Koalicja Obywatelska
1. Adrianna Balewska (54 lata)
2. Sebastian Glaziński (43 lata)
3. Zbigniew Rydziel (68 lat)
4. Marcin Sarnecki (41 lat)
5. Jerzy Sobotka (67 lat)
6. Tomasz Stanny (50 lat)
7. Marta Suchomska (35 lat)

Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
1. Waldemar Chudy (42 lata)
2. Jan Chudziński (69 lat)
3. Maciej Kaczmarek (50 lat)
4. Krzysztof Piątkowski (40 lat)
5. Ariel Stawski (33 lata)
6. Grażyna Styczeń (57 lat)
7. Jerzy Wójcik (74 lata)

Nasze Świecie Razem
1. Przemysław Linder (42 lata)
2. Leszek Piotrowski (68 lat)
3. Tomasz Szamocki (32 lata)
4. Dariusz Woźniak (52 lata)

Prawo i Sprawiedliwość
1. Fabian Gaweł (21 lat)
2. Jan Pietrzak (34 lata)
3. Marek Sikorski (55 lat)

Autor: red. admin