Przesuwa na górę strony

Burmistrz i radni uczcili ofiary minutą ciszy

Burmistrz i radni minuta ciszy

10 lutego to data szczególna dla Świecia, związana z ważnymi, a także tragicznymi wydarzeniami w dziejach miasta.

Minutą ciszy podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Świeciu burmistrz Krzysztof Kułakowski i radni uczcili pomordowanych podczas II wojny światowej, a także rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem i wycofania się ze Świecia niemieckich okupantów.

Upamiętniono mieszkańców rozstrzelanych przy ul. Polnej, pacjentów i lekarzy szpitala psychiatrycznego zamordowanych w Mniszku oraz wszystkie ofiary hitlerowskiej agresji.   

10 lutego 1920 r. w Pucku gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem po blisko 150 latach zaborów.

Z kolei dwadzieścia pięć lat później zakończyła się niemiecka okupacja Świecia po ofensywie wojsk sowieckich.  

Wiązanki kwiatów na mogiłach ofiar II wojny światowej w Świeciu, Grucznie i Skarszewie złożyli przedstawiciele gminy, szkół i organizacji.

Radni minuta ciszy
Radni minuta ciszy

Autor: red. admin