Przesuwa na górę strony

Co roku na świecie z powodu palenia papierosów umiera 5 milionów ludzi

Mimo, iż w ciągu ostatnich ponad 30 latach zaobserwowano w Polsce stopniowe ograniczenie używania tytoniu, to problem ten jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów wśród osób dorosłych. Szacuje się, że rocznie z powodu palenia tytoniu na świecie umiera przedwcześnie 5 mln ludzi i liczba ta stale rośnie. Osoby palące są narażone m.in. na rozwój wielu nowotworów, chorób kardiologicznych czy układu oddechowego. Prawie wyłącznie u palaczy papierosów występują takie jednostki chorobowe jak rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał serca przed 50 r.ż.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się przewlekłym kaszlem i dusznością podczas wysiłku w wyniku trwałego, zwykle postępującego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dym tytoniowy, smog oraz zawodowe narażenie na szkodliwe pyły to główne przyczyny POChP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest obecnie jedną z trzech głównych przyczyn zgonów na świecie.

Niezależnie od wieku i liczby lat palenia zaprzestanie używania tytoniu przynosi wymierne korzyści zdrowotne! Rzucenie palenia przed ukończeniem 40 r.ż. zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób odtytoniowych o około 90%, ale nawet odstawienie papierosów w późniejszym wieku powoduje, że zagrożenie zachorowaniem na choroby odtytoniowe spada w sposób ciągły wraz z upływem czasu od zaprzestania palenia. Państwowa inspekcja sanitarna od lat koordynuje programy dotyczące profilaktyki uzależnień. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzony jest antytytoniowy program pn. „Bieg po zdrowie” adresowany do młodzieży klas IV szkół podstawowych oraz program „Czyste powietrze wokół nas” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym
(5-6 lat). Ponadto niektóre Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne koordynują program „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz program „Nie pal przy mnie proszę” realizowany w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Główne cele programów to zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie wiedzy uczniów nt. zdrowia w kontekście palenia tytoniu, uświadamianie pozytywnych stron życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. W inicjatywy edukacyjne programów angażowani są również rodzice oraz opiekunowie dzieci, gdyż ich aktywny udział sprzyja osiągnięciu zamierzonych celów.

Autor: red. admin