Przesuwa na górę strony

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel)

Burmistrz Świecia informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Świecie przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się samorządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Podpisanej 2 listopada przez Prezydenta RP ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych towarzyszą rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 i weszła w życie 3 listopada.

Mieszkańcy gminy Świecie mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. (link do wniosku u dołu strony)

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Urzędzie Miejskim w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 – Biuro Obsługi Mieszkańca na parterze.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) i wynosi:

  • w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony;
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r. – 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba ta oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej, jaka wynika z przepisów ustawy.

W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje!

Autor: red. admin