Przesuwa na górę strony

Uwaga! Gmina obniża cenę węgla

Gmina Świecie przystępuje do II tury sprzedaży węgla tj. od 2 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W związku z wyprzedażą węgla po preferencyjnej cenie na składach Burmistrz Świecia informuje, iż z dniem 05.04.2023 obniża zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do kwoty 1.850,00 zł za tonę.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, które otrzymały dodatek węglowy.

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) i wynosi maksymalnie 3 tony.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Urzędzie Miejskim w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 – Biuro Obsługi Mieszkańca na parterze.

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Z obniżonej ceny mogą skorzystać osoby, które złożą wniosek do 26.04.2023 r. lub złożyły już wcześniej wniosek w 2022 i 2023 roku i dokonają wpłaty do 27.04.2023 roku.

Oferta obowiązuje do wyczerpania posiadanych zapasów w składach. Informacja odnośnie złożonych wniosków oraz zakupu węgla
52 3332355.

Autor: red. admin