Przesuwa na górę strony

Gmina Świecie przystępuje do II tury sprzedaży węgla

Gmina Świecie przystępuje do II tury sprzedaży węgla tj. od 2 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach: do 31 grudnia 2022 r. i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie, z tym że niezakupiony węgiel przechodzi na drugi okres).

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.
W przypadku, gdy do 31 grudnia wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony. Tak stanowi rozporządzenie ministra aktywów państwowych.

Wnioski można składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy.

Nowe wnioski przyjmowane będą do 31 marca 2023 r.

Autor: red. admin