Przesuwa na górę strony

Opieka wytchnieniowa, wsparcie asystentów osobistych. Ruszają nabory na rok 2023

Opiekun

Rusza nabór wniosków do przyszłorocznych edycji programów "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują często codziennego wsparcia i opieki w wielu obszarach. Wsparcia dopasowanego do ich potrzeb.

Takie wsparcie zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej, a także tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Właśnie rusza nabór wniosków do przyszłorocznych edycji programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opieka wytchnieniowa w 2023 r.

Program Opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami. Możliwość doraźnego pozostawienia podopiecznego w dobrych rękach to dla nich szansa np. na załatwienie własnych spraw lub po prostu odpoczynek.

Na realizację programu w 2023 r. przeznaczamy 150 mln zł. Gminy lub powiaty zainteresowane dołączeniem do programu powinny złożyć wniosek do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada br. – informuje minister Marlena Maląg.

Następnie wojewoda sporządza wniosek na środki finansowe w ramach programu – wraz z listą rekomendowanych wniosków – i przekazuje je do MRiPS do 25 listopada. Ostateczna lista dofinansowanych wniosków będzie znana w pierwszej połowie grudnia.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Do najważniejszych zadań asystentów osobistych należy wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, towarzyszenie im w wyjściach – zarówno do lekarza czy urzędu, jak i kina czy na zakupy. To ważne wsparcie i szansa na większą samodzielność – zaznacza szefowa resortu rodziny.

Jak dodaje, przyszłoroczny budżet programu to 505 mln zł.

Podobnie jak w przypadku programu Opieka wytchnieniowa, samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe mają czas do 10 listopada br. Analogicznie do 25 listopada br. wojewoda przekazuje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków, która – po weryfikacji i zatwierdzeniu – zostanie opublikowana do 9 grudnia br.

Poniżej znajdują się linki, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

1.„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

2.„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie tel. 52 519 05 40.

Autor: red. admin