Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 22 lutego 2021

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

O G Ł O S Z E N I E

Referat Mieszkaniowy informuje, że do dnia 31 marca 2021r.

  • najemcy
  • podnajemcy

lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o:

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU.

Warunki ubiegania się:

1. spełnienie kryteriów ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;

2. spadek średniego miesięcznego dochodu brutto, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osiągniętego w 2019r. co najmniej o 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

3. posiadanie przed 14 marca 2020r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego;

4. niepobieranie dotychczas dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO POWIĘKSZONEGO O DOPŁATĘ DO CZYNSZU MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN RAZ. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 52 33 24 291, 52 33 24 286.