Przesuwa na górę strony
środa, 24 lutego 2021

Komunikat Burmistrza

Komunikat Burmistrza

W dniu 22 lutego br. Gmina Świecie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zabezpieczyła teren nielegalnego zbierania odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie. W okresie ostatniego miesiąca na teren firmy działającej bez wymaganego pozwolenia dostarczono kilka tysięcy ton odpadów. Zbieranie odpadów zawierających frakcję palną bez zezwolenia i określenia warunków ochrony przeciwpożarowej grozi ryzykiem wystąpienia pożaru.

W świetle powyższego, obiekt został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych oraz odpowiednio oznakowany. Teren jest na bieżąco monitorowany. Trwa postępowanie wyjaśniające. 

Ze względu na skalę prowadzonej działalności oraz ryzyko wystąpienia znacznej szkody w  środowisku Gmina Świecie złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Świeciu o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu firmy zajmującej się nielegalnym zbieraniem odpadów.

Krzysztof Kułakowski

Burmistrz Świecia

[mg_picker:6122]