Przesuwa na górę strony
piątek, 26 lutego 2021

Nabór do przedszkoli w gminie Świecie

przedszkole-motylek-1

W najbliższy wtorek, 2 marca, rozpocznie się elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Świeciu.

W najbliższy wtorek, 2 marca, rozpocznie się elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Świeciu.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 ruszyła już 23 lutego. Tego dnia rozpoczęły się zapisy dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli. Ich rodzice mogą zgłaszać chęć kontynuacji do 1 marca 2021 r.

W przypadku dzieci zapisywanych po raz pierwszy, rekrutację podzielono na etapy w tych przedszkolach, w których liczba kandydatów przewyższy liczbę wolnych miejsc. To bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka aż w trzech przedszkolach.

– W takim wypadku w pierwszym etapie rekrutacyjnym rozpatrywane będą tylko wnioski spełniające tzw.  kryteria ustawowe. Pozostałe wnioski przechodzą automatycznie do drugiego etapu rekrutacyjnego. W drugim etapie przewidujemy składanie wniosków przez tych wszystkich rodziców i opiekunów prawnych, którzy nie złożyli ich w pierwszym etapie – wyjaśnia Waldemar Fura, kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania.

Kryteria ustawowe to m.in. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność lub gdy jeden z rodziców wychowuje dziecko samodzielnie.

W składanym wniosku rodzice mogą wybrać trzy przedszkola publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy (przedszkole pierwszego wyboru).

Wniosek należy:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu dla rodziców www.swiecie.formico.pl wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (formularz będzie dostępny na stronie internetowej od 2 marca);
2. w przypadku braku dostępu do internetu można otrzymać go w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w terminie: od 2 do 23 marca do godz. 14.00 (I etap) lub od 9 kwietnia do 7 maja do  godz.14.00  (II etap)

Dodatkowe informacje na stronie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.