Przesuwa na górę strony

Dowód osobisty z drugą cechą biometryczną

wzór dowodu osobistego

Z dniem 7 listopada 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające organom gmin wydawanie dowodów osobistych z odciskami palców w warstwie elektronicznej oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego w warstwie graficznej.

Nowy dowód osobisty posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Dowody wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to także dowodów osobistych wydanych na czas nieoznaczony.

Autor: red. admin