Przesuwa na górę strony

Dwadzieścia lat Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu

Inkubator Przedsiębiorczości

W tym roku przypada 20-lecie istnienia Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu. Jubileusz był okazją do podsumowania działalności.

Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu powstał w 2002 r. Od początku wspierał osoby aktywne w rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, a także stowarzyszenia działające na rzecz lokalnej społeczności.  

W ciągu 20 lat zrealizowano 25 dużych inicjatyw, z których skorzystało blisko 4 tys. osób. Dofinansowano też ponad 180 projektów o wartości blisko 750 tys. zł z programu grantowego Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W budynku inkubatora przy ul. Chmielniki w Świeciu funkcjonowało w sumie 86 podmiotów gospodarczych.

Od początku mogliśmy liczyć na wsparcie wszystkich gmin powiatu świeckiego, firmy Mondi, starostwa, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego – podkreślał prezes Zdzisław Plewa.

Na jubileuszowym spotkaniu byli również przedstawiciele gminy Świecie: Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia, Paweł Knapik, zastępca burmistrza, Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej, Marzenna Rzymek, skarbnik gminy i Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

Autor: red. admin