Przesuwa na górę strony

Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski

Podliczono punkty przyznane przez mieszkańców w głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Od 26 do 30 września mieszkańcy głosowali za pośrednictwem internetu i na tradycyjnych papierowych formularzach na projekty Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie, które zostaną zrealizowane w 2023 r.

Każdy z mieszkańców gminy mógł przyznać poszczególnym projektom od 1 do 10 punktów. Niewykorzystanie puli 10 punktów nie wpływało na ważność głosu.

Do rozdysponowania w budżecie obywatelskim jest 1,1 mln zł, z czego 750 tys. przypada na miasto, a 350 tys. na tereny wiejskie gminy.

W sumie złożono 18 projektów – 9 dotyczących Świecia i 9 obszarów wiejskich.

Łączna wartość wniosków dotyczących terenów wiejskich gminy nie przekraczała określonej w uchwale kwoty 350 tys. zł. Oznacza to, ze wszystkie zostaną zrealizowane w przyszłym roku bez konieczności głosowania. Dlatego nie było ich na liście – wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

Mieszkańcy gminy wybierali więc w tym roku tylko inicjatywy dotyczące Świecia.

Do realizacji w 2023 r. zakwalifikowało się 7 z 9 projektów. Odpadł projekt dotyczący budowy kanalizacji na ul. Frezjowej, który zdobył najmniej punktów. Drugi dotyczył pokrycia asfaltem drogi dojazdowej do ogródków działkowych Cukrownik przy ul. PCK.

Zdobył on wprawdzie sporo punktów, ale po zsumowaniu kwot projektów od pierwszego do czwartego, łączna ich wartość wyniosła 762 tys. zł, a więc przekraczała tzw. pulę miejską. W takim wypadku, zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych, przechodzi następny w kolejności projekt pod względem zdobytych punktów. Gdyby projekt dotyczący drogi dojazdowej do ogródków działkowych był o 12 tys. zł tańszy, wówczas to on by się zakwalifikował – informuje Leszek Żurek.

W sumie wszystkie tegoroczne inicjatywy obywatelskie, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, będą kosztowały 650,3 tys. zł, o blisko 100 tys. zł mniej niż wynosi maksymalna kwota.

Poniżej tabele przedstawiająca wyniki głosowania i przyjęte projekty.

Lista wyników głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Imię i nazwisko wnioskodawcyTytuł zadaniaKwota miastoIlość punktówMiejscePrzyjęte miejskie
Wojciech
Popielas
Budowa sieci
kanalizacyjnej
320 000418IX0,00
Jerzy
Olszewski
Naprawa-Pokrycie
masą asfaltową
(ulica PCK między
ogrodem działkowym
a łachą wiślaną)
droga dojazdowa
do działek ROD
“CUKROWNIK”
Świecie
300 0002063IV0,00
Maciej
Dzieweczyński
Zakup wyposażenia
i umundurowania
dla OSP Ratownik
21 700876VIII21 700
Malwina
Brzozowska
Aranżacja
ogólnodostępnych
przyszpitalnych
terenów
zielonych
130 0001538VI130 000
Wojciech
Pogoda
Piłkarskie
Przedszkole
Wdy Świecie
28 0001772V28 000
Mirosław
Gończ
Rozwój
infrastruktury
szkoleniowej
Klubu
Sportowego
Wda Świecie
375 0004525II375 000
Roman
Baranowski
Zakup lornetki
noktowizyjnej
na potrzeby
społecznej
straży
rybackiej
4 0002220III4 000
Jacek
Majerowicz
Dobry Ratownik
to bezpieczny
Ratownik”
Zakup wyposażenia ratowniczego
strażaka”
83 1006272I83 100
Paweł
Witkowski
Zakup sprzętu
szkoleniowego
dla OSP
Przechowo
8 500905VII8 500
Łączny koszt projektów
w mieście
127030020589650 300

Lista projektów miejskich przyjętych do budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Lp.Imię i nazwisko wnioskodawcyTytuł zadaniaKwota miasto
1Maciej DzieweczyńskiZakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik21 700
2Malwina BrzozowskaAranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych130 000
3Wojciech PogodaPiłkarskie Przedszkole Wdy Świecie28 000
4Mirosław GończRozwój infrastruktury szkoleniowej Klubu Sportowego Wda Świecie375 000
5Roman BaranowskiZakup lornetki noktowizyjnej na potrzeby społecznej straży rybackiej4 000
6Jacek Majerowicz“Dobry Ratownik to bezpieczny Ratownik” Zakup wyposażenia ratowniczego strażaka”83 100
7Paweł WitkowskiZakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie – Przechowo8 500

Autor: red. admin