Przesuwa na górę strony

Działkowcy chwalą sobie współpracę z gminą

Ogródki działkowe w Świeciu

Działkowcy dbają o zielone płuca gminy Świecie, a radni przeznaczają środki na utrzymanie infrastruktury. Za modelową współpracę działkowców i samorządu burmistrz Krzysztof Kułakowski otrzymał statuetkę.

W tym roku Rodzinne Ogrody Działkowe Cukrownik, dzięki 45 tys. zł dotacji z gminy Świecie, wykonają remont świetlicy oraz ułożą 140 m kw. polbruku na placu przed budynkiem. To tylko jedno z wielu przedsięwzięć na najbliższy rok na terenie ogrodów działkowych w gminie Świecie. Tego i innych przedsięwzięć nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wsparcie gminy i współpraca wszystkich działkowców.

Wsparcie od gminy

Dotacja z budżetu gminy pokrywa około 75 proc. kosztów. Resztę dokładają działkowcy w ramach funduszu inwestycyjnego – wyjaśnia Jerzy Olszewski, prezes ROD Cukrownik. – W tym roku porozumieliśmy się z ROD Stokrotka, która na razie wstrzymała się z zagospodarowaniem środków ze względu na planowaną inwestycję drogową w tym rejonie. Kiedy będą gotowi, oddamy im część naszej dotacji – dodaje prezes.

W gminie Świecie działa dziewięć ogrodów działkowych. Sześć z nich znajduje się na terenie starego miasta przy zamku, kolejny – ROD Relaks koło cmentarza, ROD Stokrotka za byłą jednostką wojskową i duży ogród ROD Przylesie w Sulnówku.

W Świeciu od kilku lat samorząd dotuje działalność działkowców. Początkowo było to wsparcie w wysokości 80 tys. zł. Z roku na rok kwota rośnie. W 2024 r. to aż 220 tys. zł.

Dobra współpraca

Dofinansowanie jest przeznaczane na poprawę infrastruktury i dostępności do ogrodów.

Podczas kolegium prezesów ogrodów położonych w gminie Świecie rozmawiamy o potrzebach i priorytetach. Organizujemy również spotkanie z burmistrzem i dowiadujemy się, jakimi środkami będziemy dysponować, a następnie dokonujemy podziału. Każdy przedstawia, co chciałby zrobić i pytamy, czy burmistrz się na to zgadza – wyjaśnia Adam Cieślak, przewodniczący kolegium prezesów ogrodów działkowych z gminy Świecie.

Adam Cieślak, przewodniczący kolegium prezesów

Oświetlenie, ogrodzenie, drogi, parkingi, plac zabaw, rozprowadzenie wody, modernizacja infrastruktury elektrycznej – to wszystko w ostatnich latach udało się wykonać zarządcom ogrodów właśnie dzięki dotacjom z gminy Świecie.

Wypracowaliśmy taki mechanizm współpracy, że poszczególne ogrody nie konkurują ze sobą o pieniądze – zauważa Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Każdy ma swoją część, proporcjonalną do wielkości ogrodu i z niej korzysta. Kiedy trzeba zrobić większe przedsięwzięcia ogrody zrzucają się na rzecz jednego, po to, by w kolejnym roku czy za dwa lata przeprowadzić u siebie jakąś większą inwestycję – dodaje burmistrz.

Statuetka dla burmistrza

Pieniądze od miasta spowodowały, że również sami właściciele działek chętniej dokładają się do konkretnych przedsięwzięć.

Zaangażowanie samorządu w działalność rodzinnych ogrodów działkowych na terenie gminy Świecie zostało docenione we wrześniu 2023 r. podczas Okręgowych Dni Działkowca w Bydgoszczy.

Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia i Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, odebrali od bydgoskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców statuetki za troskę i wsparcie ogrodów działkowych.

Cieszymy się, że władze widzą ogromne zalety działalności ogrodów – podkreśla Adam Cieślak. – Na utrzymanie ponad 110 hektarów zieleni miejskiej gmina co roku wydaje miliony złotych. Tymczasem ogrody są również płucami naszej gminy. To około 50 hektarów terenów zielonych. Stosunkowo niewielkimi nakładami gmina Świecie angażuje się w ich utrzymanie, a o zieleń dbają już sami działkowcy – podkreśla.

Rodzinne ogrody działkowe to nie tylko cenny element zielonej infrastruktury miast, ale i doskonałe miejsca do rozwoju inicjatyw społecznych, współpracy i relacji międzyludzkich.

Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych w gminie Świecie w 2024 r.

 • ROD Relaks – 30 tys. zł
 • ROD Przylesie – 14 tys. zł
 • ROD Przylesie – 16 tys. zł
 • ROD Cukrownik – 30 tys. zł
 • ROD Cukrownik – 15 tys. zł
 • ROD Nadwiślany – 6,4 tys. zł
 • ROD Nadwiślany – 8,6 tys. zł
 • ROD Kopernik-  25 tys. zł
 • ROD Nad Wdą – 25 tys. zł
 • ROD Waltera – 15 tys. zł
 • ROD Związkowiec – 25 tys. zł
 • ROD Związkowiec – 10 tys. zł

Autor: red. admin