Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) Etap 2 od km 0+202,00 do km 1+112,00 oraz Etap 3 od km 1+112 ÷ 1+135 w Gminie Świecie

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższa inwestycja polegała na budowie i przebudowie drogi.

Wartość inwestycji: 3.884.388,17 zł
Kwota dofinansowania: 999.199,23zł
Nr umowy: WPW.I.3043-1-20-524/2010
Umowa zawarta: 16 listopada 2010 r.