Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie

Projekt został zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Powyższe zadanie miało na celu budowę kanalizacji sanitarnej.

Wartość inwestycji: 2.454.535,92 zł
Kwota dofinansowania: 1.300.000 zł
Nr umowy: PRW.I.6011-21-628/10 00082-6921-UM0200021/10
Umowa zawarta: 25 listopada 2010 r.