Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach Sulnówko i Sulnowo

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja na powyższe zadanie polegało na odbudowie przystani jachtowej „Columbus”, zakupie sprzętu jachtowego, budowie chodnika i ścieżki rowerowej do Ośrodka Wypoczynkowego.

Wartość inwestycji: 369.596,19 zł
Kwota dofinansowania:195.000 zł
Nr umowy: PRW.I.6018-66-302/10 00051-6930-UM0200066/10
Umowa zawarta:9 lipca 2010 r.