Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnówku – Etap II

Projekt jest realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2008. Inwestycja polegać będzie na odnowie parkingu poprzez ułożenie nawierzchni z polbruku, a także  w niedalekiej odległości od parkingu został wydzierżawiony teren od prywatnego właściciela na którym powstanie dodatkowo wysypany tłuczniem plac postojowy dla około 100 samochodów. Zostanie również zbudowana 100-metrowa droga wykonana z polbruku od bramy wjazdowej na teren ośrodka do kompleksu gastronomicznego.

Wartość inwestycji: 504.797,66 zł
Kwota dofinansowania: 323.186 zł
Nr umowy: OW-I.052.9.67.107.2011 00031-6930-UM0230073/11
Umowa zawarta: 14 marca 2012 r.